Aanvrager/Melder
Basell Benelux B.V.
Locatie
Moerdijk, Chemieweg 3
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 24.11.2022
Omschrijving
het verzoek om aanpassing van een vergunningvoorschrift voor de inrichting
Vergunning
Download Basell Benelux B.V. - Moerdijk - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
B. van den Bogaard
Contact
(013) 206 01 00
Zaaknummer
2022-036033
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail