Aanvrager/Melder
Van Haandel V.O.F
Locatie
Veghel, Driehuizen 8
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
een wijziging/uitbreiding van een veehouderijbedrijf
Verlening
Download Van Haandel V.O.F - Veghel - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
V. Bax
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2050499
Datum laatste wijziging
04-07-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.