Aanvrager/Melder
Maatschap H.A.C.M. Fiers en A.B. Fiers-Verstijnen
Locatie
Netersel, Fons van der Heijdenstr 34
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding geweigerd
Omschrijving
Een wijziging/uitbreiding van een veehouderijbedrijf
Weigering
Download Maatschap H.A.C.M. Fiers en A.B. Fiers-Verstijnen - Netersel - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
V. Bax
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2034361
Datum laatste wijziging
12-02-2014
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.