Aanvrager/Melder
Brabant Water N.V.
Locatie
Veghel, Blankenburg 4
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Het project betreft het wijzigen van de vergunning krachtens de Waterwet van Brabant Water N.V. ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening aan Blankenburg 4 te Veghel.
Vergunning
Download Brabant Water N.V. - Veghel - watervergunning PDF Download besluit
Projectleider
M. Maessen
Contact
(0485) 72 92 11
Zaaknummer
Z-007323-140035-53059
Datum laatste wijziging
08-03-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.