Aanvrager/Melder
Brabant Water N.V.
Locatie
Veghel, Blankenburg 4
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Het project betreft het wijzigen van de vergunning krachtens de Waterwet van Brabant Water N.V. ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening aan Blankenburg 4 te Veghel.
Vergunning
Download besluit
Projectleider
M. Maessen
Contact
(0485) 72 92 11
Zaaknummer
Z-007323-140035-53059
Datum laatste wijziging
08-03-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail