Aanvrager/Melder
Sensus BV Roosendaal
Locatie
Roosendaal, Borchwerf 3
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
uitbreiding rechten voor de onttrekking van grondwater van 8.00.000 naar 1.300.000 m3/jaar. Gevraagde uitbreiding heeft geheel betrekking op het middeldiepe pakket, voor de inrichting
Vergunning
Download besluit
Projectleider
mevrouw N. van de Sanden
Contact
(013) 206 03 76
Zaaknummer
16061375
Datum laatste wijziging
14-12-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail