Aanvrager/Melder
Eltra Engineering B.V.
Locatie
Tilurg, Maidstone 32
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
een bodemenergiesysteem ter plaatse van Eltra Engineering B.V. te Tilburg
Vergunning
Download besluit
Projectleider
Zutphen, G.P.H. van
Zaaknummer
C2106384
Datum laatste wijziging
15-05-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail