Aanvrager/Melder
Mts Verberne
Locatie
Heusden, Heikamperweg 36
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Geldigheid
Vanaf 13.06.2013
Omschrijving
de uitbreiding/wijziging van een rundvee- en paardenhouderij
Verlening
Download Mts Verberne - Heusden - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
Teerink, S.A.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2062901
Datum laatste wijziging
13-06-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.