Aanvrager/Melder
Mts Verberne
Locatie
Heusden, Heikamperweg 36
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Geldigheid
Vanaf 13.06.2013
Omschrijving
de uitbreiding/wijziging van een rundvee- en paardenhouderij
Verlening
Download besluit
Projectleider
Teerink, S.A.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2062901
Datum laatste wijziging
13-06-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail