Aanvrager/Melder
Mts. van Zeeland
Locatie
Asten, Achterbos 24
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Geldigheid
Vanaf 13.06.2013
Omschrijving
de uitbreiding van een varkenshouderij
Verlening
Download Mts. van Zeeland - Asten - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
Leeuwerke, G.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2061812
Datum laatste wijziging
13-06-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.