Aanvrager/Melder
Mts. van Zeeland
Locatie
Asten, Achterbos 24
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Geldigheid
Vanaf 13.06.2013
Omschrijving
de uitbreiding van een varkenshouderij
Verlening
Download besluit
Projectleider
Leeuwerke, G.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2061812
Datum laatste wijziging
13-06-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail