Aanvrager/Melder
A.H.J.M. Olislagers
Locatie
Esch, Hal 17a, 19 en 21
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Geldigheid
Vanaf 13.06.2013
Omschrijving
het uitbreiden van een melkgeitenhouderij
Verlening
Download A.H.J.M. Olislagers - Esch - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
Bax, V.C.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2061798
Datum laatste wijziging
13-06-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.