Aanvrager/Melder
M. Goyaarts
Locatie
Heeswijk-Dinther, Laverdonk 7
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Geldigheid
Vanaf 31.05.2013
Omschrijving
de uitbreiding/wijziging van een veehouderijbedrijf
Verlening
Download besluit
Projectleider
Rahder, J.H.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2055202
Datum laatste wijziging
13-06-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail