Aanvrager/Melder
M. Goyaarts
Locatie
Heeswijk-Dinther, Laverdonk 7
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Geldigheid
Vanaf 31.05.2013
Omschrijving
de uitbreiding/wijziging van een veehouderijbedrijf
Verlening
Download M. Goyaarts - Heeswijk-Dinther - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
Rahder, J.H.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2055202
Datum laatste wijziging
13-06-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.