Aanvrager/Melder
Mts. van Hoek en Goos
Locatie
Gilze, Chaamseweg 6c
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Geldigheid
Vanaf 06.06.2013
Omschrijving
het uitbreiden van een melkrundveebedrijf
Verlening
Download Mts. van Hoek en Goos - Gilze - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
Bax, V.C.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2053468
Datum laatste wijziging
13-06-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.