Aanvrager/Melder
Mts. de Jong
Locatie
Biezenmortel, Winkelsestraat 13
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding geweigerd
Geldigheid
Vanaf 31.05.2013
Omschrijving
uitbreiding varkenshouderij
Weigering
Download Mts. de Jong - Biezenmortel - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
Bax, V.C.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2021003
Datum laatste wijziging
13-06-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.