Aanvrager/Melder
Mts. de Jong
Locatie
Biezenmortel, Winkelsestraat 13
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding geweigerd
Geldigheid
Vanaf 31.05.2013
Omschrijving
uitbreiding varkenshouderij
Weigering
Download besluit
Projectleider
Bax, V.C.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2021003
Datum laatste wijziging
13-06-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail