Aanvrager/Melder
Maatschap van Hooijdonk
Locatie
Huijbergen, Weg naar Wouw 38
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Geldigheid
Vanaf 06.06.2013
Omschrijving
het uitbreiden van een legpluimveehouderij
Verlening
Download Maatschap van Hooijdonk - Huijbergen - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
Bax, V.C.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2012771
Datum laatste wijziging
13-06-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.