Aanvrager/Melder
Groentekwekerij 't Bleekerven B.V.
Locatie
Heusden, Bleekerweg 5
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 28.09.2022
Omschrijving
Betreft het open bodemenergiesysteem van Groentekwekerij 't Bleekerven ter plaatse van de Bleekerweg 5 te Asten-Heusen.
Vergunning
Download Groentekwekerij 't Bleekerven B.V. - Heusden - watervergunning PDF Download besluit
Projectleider
mevrouw I. van Oorschot
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
Z-2022-6217
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail