Aanvrager/Melder
Air Liquide B.V.
Locatie
Eindhoven, De Witbogt 1
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 09.05.2023
Omschrijving
een revisievergunning
Vergunning
Download Air Liquide B.V. - Eindhoven - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
D. Haast
Contact
(013) 206 01 00
Zaaknummer
2020-004343
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail