Aanvrager/Melder
Lovar
Locatie
Heusden Gem Asten, Gezandebaan 52A
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
De uitbreiding/wijziging van een veehouderij.
Vergunning
Download Lovar - Heusden Gem Asten - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Aron van der Werf
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2064905
Datum laatste wijziging
02-06-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.