Aanvrager/Melder
Privé persoon
Locatie
Rijen, Mosstraat 35
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Geldigheid
Vanaf 23.05.2013
Omschrijving
het uitbreiden/wijziging van een veehouderij
Verlening
Download Privé persoon - Rijen - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
Rahder, J.M
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2059748
Datum laatste wijziging
30-05-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.