Aanvrager/Melder
Privé persoon
Locatie
Rijen, Mosstraat 35
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Geldigheid
Vanaf 23.05.2013
Omschrijving
het uitbreiden/wijziging van een veehouderij
Verlening
Download besluit
Projectleider
Rahder, J.M
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2059748
Datum laatste wijziging
30-05-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail