Aanvrager/Melder
A. van Mensvoort
Locatie
Berkel-Enschot, Udenhoutseweg 3a
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Geldigheid
Vanaf 16.05.2013
Omschrijving
het uitbreiden van een melkrundveebedrijf
Verlening
Download besluit
Projectleider
Bax, V.C.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2059965
Datum laatste wijziging
23-05-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail