Aanvrager/Melder
A. van Mensvoort
Locatie
Berkel-Enschot, Udenhoutseweg 3a
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Geldigheid
Vanaf 16.05.2013
Omschrijving
het uitbreiden van een melkrundveebedrijf
Verlening
Download A. van Mensvoort - Berkel-Enschot - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
Bax, V.C.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2059965
Datum laatste wijziging
23-05-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.