Aanvrager/Melder
A.J.P. Klein Zieverink
Locatie
Heusden Gem Asten, Slobeendweg 5
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
melding nieuwe stal(len)/aanvraag saldering van een veehouderijbedrijf
Verlening
Download A.J.P. Klein Zieverink - Heusden Gem Asten - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
V. Bax
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2018746
Datum laatste wijziging
14-11-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.