Aanvrager/Melder
Rabobank Dommelstreek
Locatie
Geldrop, Laan der 4 Heemskinderen 7
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Een energieopslagsysteem ter plaatsen van Rabobank Dommelstreek te Geldrop
Vergunning
Download besluit
Projectleider
Zutphen, G.P.H. van
Zaaknummer
C2101269
Datum laatste wijziging
19-04-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail