Aanvrager/Melder
Privé persoon
Locatie
Zijtaart, Jekschot 2
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 25.04.2013
Omschrijving
uitbreiding/wijziging van een melkveebedrijf
Vergunning
Download Privé persoon - Zijtaart - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Duffhues, S.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2054511
Datum laatste wijziging
07-05-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.