Aanvrager/Melder
Snepvangers VOF
Locatie
Bergen op Zoom, Heimolen 41
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Geldigheid
Vanaf 25.04.2013
Omschrijving
het uitbreiden van een melkrundveehouderij
Verlening
Download Snepvangers VOF - Bergen op Zoom - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
Bax, V.C.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2043532
Datum laatste wijziging
07-05-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.