Aanvrager/Melder
Maatschap Van Dun
Locatie
Uden, Patersweg 18
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Overig
Fase
vergunning geweigerd
Omschrijving
Op 6 juni 2016 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Maatschap van Dun, Patersweg 18 te Uden. Het betreft het afwijkend gebruik van het bestemmingsplan voor een tweede bedrijfswoning bij een veehouderij.
Projectleider
M. Pijnenburg
Contact
(0485) 72 91 95
Zaaknummer
Z-010307
Datum laatste wijziging
18-07-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.