Aanvrager/Melder
Privé persoon
Locatie
Erp, Looieind 20
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 18.04.2013
Omschrijving
een uitbereiding/wijziging pluimveehouderij
Vergunning
Download Privé persoon - Erp - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Duffhues, S.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2060285
Datum laatste wijziging
25-04-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.