Aanvrager/Melder
Privé persoon
Locatie
Zijtaart, Jekschotstraat 14a
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 18.04.2013
Omschrijving
een uitbereiding/wijziging vleesvarkenshouderij
Vergunning
Download Privé persoon - Zijtaart - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Verkoelen, M.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2054463
Datum laatste wijziging
25-04-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.