Aanvrager/Melder
Koolen- Jonkers Beheer BV
Locatie
Asten, Dijkstraat 72
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Uitbreiding/wijziging van een veehouderij
Vergunning
Download Koolen- Jonkers Beheer BV - Asten - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
M. Dibbets
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2054248
Datum laatste wijziging
20-04-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.