Aanvrager/Melder
Privé persoon
Locatie
Erp, Voorbolst 4
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
Vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 11.04.2013
Omschrijving
een uitbereiding/wijziging rundvee- varkenshouderij
Vergunning
Download Privé persoon - Erp - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Verkoelen, M.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2060241
Datum laatste wijziging
18-04-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.