Aanvrager/Melder
H. Verdonschot
Locatie
Sterksel, Vlaamseweg 7a
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
een wijziging van een vleesvarkenshouderij
Verlening
Download H. Verdonschot - Sterksel - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
Leeuwerke, G.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2062811
Datum laatste wijziging
02-04-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.