Aanvrager/Melder
Mountainhorses VMD
Locatie
Asten, Kleine Heitrak 33
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
De oprichting van een paardenhouderij.
Vergunning
Download Mountainhorses VMD - Asten - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Esther Oomen
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2103312
Datum laatste wijziging
02-06-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.