Aanvrager/Melder
Trobas Gelatine BV
Locatie
Dongen, Steenstraat 9
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Bouwen
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
het uitbreiden van het kantoor en het verplaatsen van het laboratorium alsmede het wijzigen van: de grens van de inrichting; het gebruik van de bulkchemicaliën ijzerhydroxide en aluminiumhydroxide en een gedeeltelijke overgang van grondwater naar leidingwater
Vergunning
Download Trobas Gelatine BV - Dongen - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer J. Kieboom
Contact
(013) 206 02 05
Zaaknummer
17091268
Datum laatste wijziging
12-12-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.