Aanvrager/Melder
Maatschap A.P.L.A. en K.G.P. Sleegers
Locatie
Someren, Houtbroekstraat 9
Product
watervergunning
Fase
ontwerpbesluit genomen
Omschrijving
Duurzame klimatisering van het stallencomplex van A. en K. Sleegers met behulp van een open bodemenergiesysteem.
Ontwerpbeschikking
Download besluit
Projectleider
De heer M. Maessen
Contact
(088) 369 04 58
Zaaknummer
HZ_WWV-2015-827
Datum laatste wijziging
17-11-2015

Contact

Vergunning detail