Aanvrager/Melder
Mts. vander Einden
Locatie
Asten, Pijlstaartweg 17
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 21.03.2013
Omschrijving
uitbreiding/wijziging van een varkens- en rundveehouderij
Vergunning
Download Mts. vander Einden - Asten - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Verbeek, A.A.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2062177
Datum laatste wijziging
28-03-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.