Aanvrager/Melder
Landbouwbedrijf P en W Bertens
Locatie
Chaam, Bredaseweg 68
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Geldigheid
Vanaf 21.03.2013
Omschrijving
het uitbreiden van een melkrundveebedrijf
Verlening
Download Landbouwbedrijf P en W Bertens - Chaam - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
Bax, V.C.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2054636
Datum laatste wijziging
28-03-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.