Aanvrager/Melder
Gemeente Waalre
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Een open bodemenergiesysteem ter plaatse van Gemeentehuis Waalre aan de koningin Julianalaan
Vergunning
Download besluit
Projectleider
De heer M. Maessen
Contact
(088) 369 04 58
Zaaknummer
HZ_WWV-2016-4502
Datum laatste wijziging
21-09-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail