Aanvrager/Melder
Mr. J.H. de Pont Stichting
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
het onttrekken en infiltreren van grondwater met als doel bodemenergie, voor de inrichting
Vergunning
Download besluit
Projectleider
R. Cornelisse
Contact
(013) 206 02 24
Zaaknummer
15120142
Datum laatste wijziging
03-02-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail