Aanvrager/Melder
ABZ Diervoeding
Locatie
Eindhoven, Hastelweg 159
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting, Bouwen
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
De uitbreiding van silo's en dosering.
Vergunning
Download ABZ Diervoeding - Eindhoven - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
De heer E. van Aarle
Contact
(088) 369 06 84
Zaaknummer
HZ_WABO-2016-5555
Datum laatste wijziging
17-03-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.