Aanvrager/Melder
ABZ Diervoeding
Locatie
Eindhoven, Hastelweg 159
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting, Bouwen
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
De uitbreiding van silo's en dosering.
Vergunning
Download ABZ Diervoeding - Eindhoven - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
De heer E. van Aarle
Contact
(088) 369 06 84
Zaaknummer
HZ_WABO-2016-5555
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail