Aanvrager/Melder
Jansen CV
Locatie
Hulsel, Molendijk 7
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Omschrijving
de oprichting van een varkenshouderij
Weigering
Download besluit
Projectleider
Ruud Verhofstad
Contact
(0485) 33 83 00
Zaaknummer
Z003687
Datum laatste wijziging
01-03-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail