Aanvrager/Melder
L.M.J. Bimbergen
Locatie
Eindhoven
Product
watervergunning
Fase
vergunning onherroepelijk
Geldigheid
Vanaf 05.09.2011
Omschrijving
toepassen van een bodemenergieopslagsysteem bij basisschool 't Karregat, gelegen aan Urkhovenseweg 6 in gemeente Eindhoven.
Vergunning
Download L.M.J. Bimbergen - Eindhoven - watervergunning PDF Download besluit
Projectleider
Meerman, H.J.P.
Zaaknummer
C2022383
Datum laatste wijziging
14-03-2013