Aanvrager/Melder
Landbouwbedrijf Welte B.V
Locatie
Milheeze, Oldert 9
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding geweigerd
Omschrijving
een uitbreiding/wijziging van een melkrundvee- en pluimveehouderij
Weigering
Download Landbouwbedrijf Welte B.V - Milheeze - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
Leeuwerke, G.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2059746
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.