Aanvrager/Melder
Landbouwbedrijf Welte B.V
Locatie
Milheeze, Oldert 9
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding geweigerd
Omschrijving
een uitbreiding/wijziging van een melkrundvee- en pluimveehouderij
Weigering
Download Landbouwbedrijf Welte B.V - Milheeze - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
Leeuwerke, G.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2059746
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail