Aanvrager/Melder
Cargill BV
Locatie
Bergen Op Zoom, Postbus 34
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 25.06.2019
Omschrijving
het vervangen van een filter van de zetmeelfabriek
Vergunning
Download Cargill BV - Bergen Op Zoom - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
H. Lobbezoo
Contact
(013) 206 05 15
Zaaknummer
19051111
Datum laatste wijziging
20-06-2019
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.