Aanvrager/Melder
Maatschap Timmermans-Moonen
Locatie
Moergestel, Heizenschedijk 7
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
een wijziging/uitbreiding van een veehouderijbedrijf
Verlening
Download Maatschap Timmermans-Moonen - Moergestel - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
J.M. Rahder
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2068561
Datum laatste wijziging
05-08-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.