Aanvrager/Melder
Privé persoon
Locatie
Diessen, Hooghuisweg 1
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Geldigheid
Vanaf 14.02.2013
Omschrijving
een uitbreiding/wijziging van een varkenshouderij
Verlening
Download Privé persoon - Diessen - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
Leeuwerke, G.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2044274
Datum laatste wijziging
26-02-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.