Aanvrager/Melder
Privé persoon
Locatie
Gassel, Over de Voort 4en 6
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Geldigheid
Vanaf 14.02.2013
Omschrijving
het uitbreiden van een melkrundveehouderij
Verlening
Download Privé persoon - Gassel - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
Bax, V.C.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2039682
Datum laatste wijziging
26-02-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.