Aanvrager/Melder
Gemeente Etten-Leur
Locatie
Etten-Leur, Slagveld 55
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
energieopslag bij Brede School " het Voortouw" en kinderdagverblijf te Etten-Leur
Ontwerpbeschikking
Download besluit
Vergunning
Download besluit
Projectleider
Zutphen, G.P.H. van
Zaaknummer
C2087417
Datum laatste wijziging
03-12-2012
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail