Aanvrager/Melder
H. de Bruijn
Locatie
Achtmaal, Eendenkooistraat 1
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding onherroepelijk
Geldigheid
Vanaf 06.01.2012
Omschrijving
het uitbreiden van een pluimveehouderij
Verlening
Download H. de Bruijn - Achtmaal - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
Bax, V.C.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2013644
Datum laatste wijziging
12-02-2013