Aanvrager/Melder
Mts. Wouters
Locatie
Alphen Nb, Baarlesebaan 6
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding onherroepelijk
Geldigheid
Vanaf 18.11.2011
Omschrijving
het uitbreiden van een melkrundveehouderij
Verlening
Download Mts. Wouters - Alphen Nb - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
Gorissen, B.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2010448
Datum laatste wijziging
12-02-2013