Aanvrager/Melder
H.P.M. van de Plas
Locatie
Alphen Nb, Baarlesebaan 2
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding onherroepelijk
Geldigheid
Vanaf 28.11.2011
Omschrijving
het uitbreiden van een varkenshouderij
Verlening
Download besluit
Projectleider
Gorissen, B.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2010276
Datum laatste wijziging
12-02-2013

Contact

Vergunning detail