Aanvrager/Melder
H.P.M. van de Plas
Locatie
Alphen Nb, Baarlesebaan 2
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding onherroepelijk
Geldigheid
Vanaf 28.11.2011
Omschrijving
het uitbreiden van een varkenshouderij
Verlening
Download H.P.M. van de Plas - Alphen Nb - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
Gorissen, B.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2010276
Datum laatste wijziging
12-02-2013