Aanvrager/Melder
Plukon food group
Locatie
Ommel, Ommelse Bos 5
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 02.09.2019
Omschrijving
het intrekken van de vergunning
Vergunning
Download Plukon food group - Ommel - watervergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer D. Loeff
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_WWV-2018-7732
Datum laatste wijziging
06-09-2019
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.