Aanvrager/Melder
Ardagh Glass Dongen B.V.
Locatie
Dongen, Eindsestraat 133
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 28.06.2019
Omschrijving
een ambtshalve aanpassingen continue meting stof en SO2
Vergunning
Download Ardagh Glass Dongen B.V. - Dongen - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer B. van den Bogaard
Contact
(013) 206 04 40
Zaaknummer
19021768
Datum laatste wijziging
28-06-2019
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.