Aanvrager/Melder
SDK Vastgoed BV
Locatie
'S-Hertogenbosch, Parallelweg 21
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 01.12.2022
Omschrijving
de herinrichting van terrein EKP Noord voor de gebiedsontwikkeling van de spoorzone
Vergunning
Download SDK Vastgoed BV - 'S-Hertogenbosch - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/166409
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail